Rhowch wybodaeth amdanoch eich hun

Cam 1
Cam 2
Lleoliad
Rhowch gymaint â phosibl o wybodaeth am leoliad yr unigolyn sy’n cysgu allan. Gallwch roi enw tref, dinas neu god post isod ac yna symudwch y pin ar y map i ddangos yr union leoliad. Symudwch y pin ar y map drwy glicio ar y lleoliad yr ydych eisiau symud y pin iddo. Gallwch hefyd roi disgrifiad o’r lleoliad isod.
Please provide as much detail as possible about where you are sleeping rough, for example behind bench in green area opposite the supermarket