Ffyrdd eraill i helpu

Gwirfoddoli

Mae ein gwirfoddolwyr yn cefnogi StreetLink drwy ddelio â galwadau neu e-byst gan bobl i roi gwybod am unigolion sy’n cysgu allan, cysylltu â gwasanaethau lleol ac adrodd yn ôl i aelodau’r cyhoedd ynglŷn â’r hyn sydd wedi digwydd o ganlyniad i’w galwad. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, e-bostiwch volunteer@streetlink.org.uk

Lledaenu’r gair

Po fwyaf o bobl sy’n gwybod am wasanaeth StreetLink, po fwyaf o bobl y byddwn yn gallu eu helpu. Dilynwch ni ar Facebook  a Twitter a rhannwch gyda’ch ffrindiau, teulu a’ch cydweithwyr. Diolch!

Gwirfoddoli yn y sector

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli yn y sector digartrefedd, ystyriwch gymryd un o’r camau canlynol:

  • Ewch at sefydliadau'n uniongyrchol i weld a ydyn nhw'n croesawu gwirfoddolwyr; bydd y rhan fwyaf yn ddiolchgar am y gefnogaeth. I weld rhestr o sefydliadau, ewch i Homeless UK: Gallwch chwilio yn ôl pynciau arbenigol e.e. alcohol, rhai sy'n gadael gofal neu ganolfannau dydd.
     
  •  Edrychwch am gyfleoedd gwirfoddoli sy'n cael eu hysbysebu fel Do-it a Work Relief.
     
  • Cysylltwch â’ch cyngor lleol – bydd yn gwybod am sefydliadau lleol a pha gyfleoedd a allai fod gael.
     
  • Edrychwch am gyfleoedd gwirfoddoli sy'n cael eu hysbysebu ar wefannau yn adran Society papur newydd y Guardian (ar ddydd Mercher), mewn papurau newydd lleol, ac ar wefannau fel Charity JOB  jobsgopublic, Jobs in Charities a Inside Housing