Amdanom

Am StreetLink

Mae StreetLink yn wefan sy’n galluogi i’r cyhoedd dynnu sylw awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr at bobl sy’n cysgu allan yn eu hardal.

Mae’r gwasanaeth hwn yn ceisio rhoi cyfle i’r cyhoedd weithredu wrth weld rhywun yn cysgu allan, a chynnig y cam cyntaf y gall rhywun ei gymryd i sicrhau bod pobl sy’n cysgu allan yn dod i gysylltiad â’r gefnogaeth a’r gwasanaethau lleol sydd ar gael iddynt.

Mae’r gwasanaeth yn cael ei ariannu gan y Llywodraeth fel rhan o’i ymrwymiad i roi terfyn ar gysgu allan.

Mae StreetLink yn wasanaeth newydd, ac rydym yn croesawu eich sylwadau neu adborth 

Mae StreetLink yn cael ei ariannu gan grantiau gan yr Adran Cymunedau  Llywodraeth Leol ac Awdurdod Llundain Fwyaf yn Lloegr a Chymdeithas Llywodraeth Leol yng Nghymru.